Wat is de DFA?

De Dutch Freediving Association is dé vereniging voor freedivers van alle niveaus en trainingsorganisaties in Nederland. De DFA houdt zich voornamelijk bezig het verstrekken van onpartijdige informatie over freediven, buigt zich over vraagstukken als veiligheid en opleiding, coördineert en subsidieert Nederlandse freedive-evenementen en werkt aan meer acceptatie en draagkracht voor de sport.

Waarom lid worden van de DFA?

Opleiding en recreatie

 • De DFA houdt een overzicht bij van freedivecentra en -instructeurs van alle opleidingssystemen (AIDA, SSI, PADI, AA, etc.) in Nederland. Daarmee is de DFA is het aanspreekpunt voor de media en mensen die een club of opleiding zoeken, en stuurt hen daarbij door naar de geschiktste partij.
 • Voor DFA leden wordt jaarlijks de gratis DFA dag georganiseerd. Op deze dag is het grootste aantal freedivers op één plek in Nederland bij elkaar. Deze dag is met leerzame en leuke activiteiten, workshops en gezamenlijk buitenduiken een waardevol event.
 • De DFA bezit twee complete boeiensets om buiten te duiken die alle leden kunnen lenen.
 • Lidmaatschap bij de DFA geeft recht op korting op door de DFA gesubsidieerde cursussen met betrekking tot veiligheid, O2-providerschap, jury-cursussen, ed.
 • De DFA ontwikkelt nationale richtlijnen voor veilig duiken in Nederland (binnen en buiten) en zet zich in voor het realiseren van meer indoor en outdoor trainingslocaties.
 • DFA leden ontvangt het blad Onderwaterport van de NOB 8 maal per jaar.

Wedstrijden

 • De DFA coördineert en subsidieert gemiddeld drie kleine tot middelgrote wedstrijden per jaar. Deze laagdrempelige wedstrijden zijn op de eerste plaats gezellige evenementen waar men elkaar coacht en ervaringen uitwisselt. Ze bieden beginners een kijkje in de wedstrijdkant van de sport en ervaren duikers een plek om persoonlijke of zelfs nationale records officieel te maken. Elk jaar komt alle zwembaddisciplines (STA, DYN, DNF) minstens 1x aan bod. DFA-leden betalen altijd een laag entree voor deze wedstrijden.
 • Deze wedstrijden worden georganiseerd onder de vlag van AIDA, de International Association for the Development of Apnea die sinds 1992 wedstrijdresultaten bijhoudt. Lidmaatschap bij de DFA is een voorwaarde voor de opname van wedstrijdresultaten in de internationale AIDA ranking en erkenning van Nederlandse én wereldrecords. De DFA houdt een register bij van de Nederlandse records in de door AIDA erkende disciplines (STA, DYN, DNF, CWT, CNF, FIM, VWT, NLT) voor mannen en vrouwen.
 • Lidmaatschap bij de DFA is een voorwaarde voor deelname AIDA en CMAS kampioenschappen. Alleen de DFA kan deelnemers afvaardigen naar deze kampioenschappen.

Verzekeringen

 • Als DFA lid val je onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NOB – je bent verzekerd tegen aansprakelijkheid bij onderwatersport-activiteiten. En je valt onder de NOB collectieve ongevallenverzekering – je hebt dekking voor behandeling van decompressie en krijg een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden. Voor meer details zie de website.
 • Je kunt als je bij het Zilveren Kruis een zorgverzekering met NOC*NSF collectiviteitskorting neemt, een pakket ingericht op sporten, onder meer voor (max.) EUR 50 aan sportcontributie terugontvangen en je gratis duikmedisch kunt laten keuren. En je kunt een goede doorlopende duikreisverzekering afsluiten bij de NOB voor EUR 45 per jaar.
 • Deze verzekeringen geven ook dekking bij de professionele activiteiten van instructeurs.

 

Voorheen was de eerste Nederlandse freedivebond NFDB de AIDA National en zorgde dus onder andere voor de ontwikkeling van een opleidingssyteem. De DFA heeft (momenteel) geen eigen opleidingssysteem, maar verwelkomt freedivers (en instructeurs) van alle opleidingsorganisaties: AIDA, Apnea Academy, NFDB etc.