Vacatures bij de DFA

Drie commissiefuncties worden opengesteld. Op deze manier kan de DFA dit najaar langzaam de shift in gang zetten naar een andere organisatiestructuur en afstappen van de functie Algemeen Bestuurslid.

 1. Coördinator Wedstrijden
 2. Coördinator AIDA Judges
 3. Coördinator Safety

Bij interesse: Solliciteer voor 15 oktober 2023. Inmiddels gesloten.


1. Coördinator Wedstrijden

Vind jij het leuk om te organiseren? Ga jij gestructureerd en georganiseerd te werk? 

Het DFA bestuur zoekt een commissielid die het aanspreekpunt wil zijn voor de organisatie van alle competities, en de Nederlandse competities naar een volgend niveau wil tillen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Faciliteren van 3 poolcompetities per jaar, verspreid over Nederland.
 • Opstellen van een draaiboek voor competitie, die je na iedere competitie continu wilt verbeteren.
 • Aanspreekpunt competitieve freedivers, zorgen dat zij zich gezien, gehoord en geïnformeerd voelen. 

KENNIS & VAARDIGHEDEN

 • Je hebt eerder een evenement georganiseerd waar je in de voorbereiding een plan voor hebt geschreven.
 • Je houdt overzicht in de administratie en je weet deelnemers goed te woord te staan. 
 • Je hebt de potentie om competities groter neer te zetten (bijv. een NK, een nationaal team).

VERWACHTINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

 • Zorgen dat er in Q4 van 2023 al 3 data geprikt worden met verenigingen voor poolcompetities in 2024. 
 • Je gaat nauw samenwerken met de Coördinator Judge en Coördinator Safety. 
 • Je hebt ideeën voor professionalisering van onze competities, je kan dit op papier zetten en zelfstandig tot uitvoering brengen.

2. Coördinator AIDA Judges

Ben je graag als AIDA Judge betrokken bij poolcompetities? Ben je al gecertificeerd AIDA Judge?

Het DFA-bestuur zoekt een aanspreekpunt die ervoor kan zorgen dat er bij een competitie voldoende juryleden beschikbaar zijn om de wedstrijd conform AIDA-regels uit te voeren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Zorgen dat er een poule is van AIDA Judges, die ook beschikbaar zijn bij poolcompetities en die kennis hebben van de laatste regels. 
 • Je weet voorafgaand bij een poolcompetitie de regels duidelijk uit te leggen aan de deelnemers. 
 • Een stevige pijler maken van de AIDA Judges binnen de DFA.

KENNIS & VAARDIGHEDEN

 • Je bent gecertificeerd AIDA Judge en je bent op de hoogte van de laatste AIDA-regels. 
 • Je weet je ideeën om de continuïteit te borgen voor wat betreft de AIDA Judges binnen de DFA te beschrijven in een plan.
 • Je bent een verbinder en weet de groep enthousiast te houden. 

VERWACHTINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

 • Je gaat nauw samenwerken met de Coördinator Wedstrijden
 • Je hebt ideeën om ervoor te zorgen dat de gecertificeerde juryleden betrokken blijven. 
 • Organiseren van de opleidingen voor AIDA Judges
 • Je weet de vertaalslag te maken in de professionalisering van competities i.r.t. AIDA Judges.

3. Coördinator Safety

Ben je graag als Safety betrokken bij poolcompetities? Ben je geïnteresseerd in deelname aan het Dutch Freediving Safety Team?

Het DFA-bestuur zoekt een aanspreekpunt die ervoor kan zorgen dat er bij een competitie voldoende safety’s beschikbaar zijn om de wedstrijd veilig uit te voeren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Zorgen dat er een poule is van Safety’s, die ook beschikbaar zijn bij poolcompetities en de veiligheid van deelnemers kunnen borgen.
 • Je weet voorafgaand bij een poolcompetitie een rolverdeling af te spreken en een goede briefing te geven aan de safety’s. 
 • Een stevige pijler maken van het Dutch Freediving Safety Team binnen de DFA.

KENNIS & VAARDIGHEDEN

 • Je bent gecertificeerd AIDA Emergency Medical Responder Level 1 t/m 3 en van nature uit geïnteresseerd in medisch hulpverlening. [*Je zorgt dat je als een van de eersten gecertificeerd bent]
 • Je weet je ideeën om de continuïteit te borgen voor wat betreft het Dutch Freediving Safety Team binnen de DFA te beschrijven in een plan.
 • Je bent een verbinder en weet de groep enthousiast te houden.

VERWACHTINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

 • Je gaat nauw samenwerken met de Coördinator Wedstrijden
 • Je hebt ideeën om ervoor te zorgen dat de skills van de gecertificeerde safety’s goed blijven. 
 • Organiseren van de opleidingen voor Safety. 
 • Je weet de vertaalslag te maken in de professionalisering van competities i.r.t. Safety team.