DFA-dag van 4 september 2022

De jaarlijkse DFA-dag vindt dit jaar plaats op zondag 4 september, bij Strandpark Slijk-Ewijk. Een dag met enkele workshops en vol gezelligheid. Maar vooral ook héél veel freediven.

Dit jaar worden de workshops achter elkaar gehouden zodat iedereen overal aan mee kan doen. We beginnen met een sessie rekken en strekken met een vleugje yoga. Vervolgens wordt er wederom een safetyclinic gehouden. Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren vindt deze clinic voornamelijk in de praktijk plaats! Het grootste deel van de middag wordt er echter gewoon gedoken. Daarbij worden van de deelnemers die dit willen onderwater foto’s gemaakt. We sluiten de dag af met een hapje en een drankje.

Ten behoeve van de logistiek moeten we van tevoren weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom het verzoek om je uiterlijk zondag 28 augustus via het aanmeldformulier voor deze leuke dag op te geven. 

Het programma*

11.30u Inloop en registratie

12.15u Welkomstwoord / opening door het bestuur

12.30u Sessie rekken en strekken

13.00u Toelichting safetyclinic. De clinic wordt gegeven door Jeroen MG van Haudt van AIDA International.

14.00u Omkleden en het water in voor het ‘natte’ deel van de keuzeworkshops

14.30u Freedives met fotosessie; gelijktijdig vindt het praktijkdeel van de safetyclinic plaats

16.30u Iedereen het water uit en omkleden

17.00u Officiële afsluiting van het evenement, gevolgd door gezellig samenzijn met hapje en drankje

18.00u Einde DFA-dag

*) tijdstippen zijn nog onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd.

Kosten

Het programma van de DFA-dag is voor leden kosteloos. Dit geldt ook voor de hapjes en drankjes aan het einde van de dag die door de DFA-bestuursleden worden aangeboden. Je betaalt wel voor (eventuele) overige hapjes en drankjes, enz. En voor het parkeren van je auto à 6 euro per auto. Niet-leden betalen 7,50 euro per persoon (gepast in cash) om aan het programma mee te kunnen doen.

Duikkeuring en -verzekering

Om mee te kunnen doen met de activiteiten in het water moet je een duikverzekering hebben. Daarnaast moet je goedgekeurd zijn door een duikmedisch arts. Deze goedkeuring moet geldig (actueel) zijn. Neem een kopie van de keuring mee, plus een bewijs dat je verzekerd bent. Voor deelname aan de ‘droge’ activiteiten is geen verzekering of actuele duikkeuring vereist.