Wat is freediving?

Freediving kent veel verschillende disciplines/vormen, in dit artikel zal bij elke vorm kort worden stilgestaan.

Freediving is een sport die momenteel door ongeveer 100 atleten in Nederland op hoog (competitie- en recreatief) niveau wordt beoefend. Zij willen uitblinken in één of meerdere disciplines van het freediven: statisch (aan de oppervlakte drijven), dynamisch (afstandzwemmen onder water met of zonder vinnen), of een diepte discipline. Vooral voor Nederlanders die minder mogelijkheden hebben om in (diep) buitenwater te trainen bestaat het grootste deel van de training uit zwembadtraining. Om het niveau te bereiken dat je mee kunt gaan doen aan een wedstrijd is het volgen van een gedegen opleiding een vereiste. Vergelijkbaar met persluchtduiken is freediven zonder brevet af te raden en gevaarlijk. Pas na het behalen van een brevet kan een freediver op een veilige manier trainen voorzien van de juiste kennis, reddingsvaardigheden en inmiddels al enige ervaring.

STATIC (STA)
De freediver ligt aan de oppervlakte, met zijn gezicht voorover in het water en houdt zijn adem in. Doel is zo lang mogelijk onder te blijven Dit onderdeel vindtdoorgaansplaats in het zwembad.

DYNAMIC WITHOUT FINS (DNF)
Afstand zwemmen onderwater zonder zwemvliezen of monovin. Het doel is een zo groot mogelijke afstand onderwater af te leggen. Ook dit onderdeel vindt plaats in het zwembad.

DYNAMIC WITH FINS (DYN)
Afstand zwemmen onderwater met zwemvliezen of monovin. Het doel is een zo groot mogelijke afstand onderwater af te leggen. Ook dit onderdeel vindt plaats in het zwembad.

FREE IMMERSION (FIM)
Zonder vinnen trekt de freediver zich langs een touw omlaag op eigen kracht. Bij het keerpunt draait hij zich om en trekt zich op eigen kracht weer naar boven.

CONSTANT WEIGHT NO FINS (CNF)
Zonder vinnen duikt de freediver langs een lijn af en zwemt op eigen kracht naar beneden. Draait bij een keerpunt om en zwemt op eigen kracht weer naar boven. De lijn mag niet aangeraakt worden. Doel is zo diep mogelijk te komen en uiteraard weer veilig en ontspannen boven te komen.

CONSTANT WEIGHT (CWT)
Langs een lijn duikt de freediver af en zwemt op eigen kracht naar beneden. Hij draait bij een keerpunt om en zwemt op eigen kracht weer naar boven. Hij gebruikt stereovinnen of een monovin. De lijn mag niet aangeraakt worden. Doel is zo diep mogelijk te komen en uiteraard weer veilig en ontspannen boven te komen.

VARIABLE WEIGHT (VWT)
De duiker maakt gebruik van een gewicht van maximaal 30kg om af te dalen. Dit kan een gewicht zijn of een slee. De duiker komt op eigen kracht weer boven; zwemmend of gebruik makend van het touw.

NO LIMITS (NL)
Deze discipline komt het meeste in het nieuws omdat er spectaculaire dieptes bereikt worden. De duiker maakt gebruik van een gewicht naar keuze. Meestal wordt een slee gebruikt. De duiker komt boven door gebruik te maken van een hefballon of een ander drijfmiddel.